Nordica primer pohjamaali 2,7l valkoinen

Vesiohenteinen, alkydipohjainen puupintojen tartuntapohjamaali ulkokäyttöön.

Kuvaus

Vesiohenteinen, alkydipohjainen puupintojen tartuntapohjamaali ulkokäyttöön. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 231. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

Puuseinät, ulko-ovet ym. puupinnat ulkona, kun ne pintamaalataan akrylaatti-, alkydi- ja öljymaaleilla.